Μενού Κλείσιμο

Αποτελέσματα ερωτηματολογίων αξιολόγησης ροών Erasmus+ 2023-2024 (Πολωνία-Λιθουανία)

Σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης για τη ροή των είκοσι (20) εκπαιδευομένων στο Βίλνιους της Λιθουανίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Μαθητές και καθηγητές μαζί για ένα σύγχρονο ψηφιακό εκπαιδευτικό κόσμο” – Κωδικός 2023-1-EL01-KA122-ADU-000113949

https://docs.google.com/forms/d/1fyF2vhM50aXo8iecHTMQYx4W5PlpdPylZe_IpgX9k9M/viewanalytics

Σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης για τη ροή των οκτώ (8) εκπαιδευτικών στο Βρόκλαου της Πολωνίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Μαθητές και καθηγητές μαζί για ένα σύγχρονο ψηφιακό εκπαιδευτικό κόσμο” – Κωδικός 2023-1-EL01-KA122-ADU-000113949

https://docs.google.com/forms/d/15hPq4JS9IUeuU5Rk5jEn9xX_hc8xbX7_ZmAwbo9PzpQ/viewanalytics