Μενού Κλείσιμο

Ως βασικός πυλώνας του προγράμματος των ΣΔΕ ο γλωσσικός γραμματισμός έχει στόχο στο τέλος του διετούς κύκλου να έχει προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες που τους βοηθούν να βελτιώσουν την κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου (στο επίπεδο των αποφοίτων γυμνασίου) με επάρκεια και επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα, ώστε να επιλύουν καθημερινά προβλήματα και να ανταποκρίνονται με αυτάρκεια στις καθημερινές απαιτήσεις, ανεβάζοντας και το επίπεδο αυτοπεποίθησής τους. Επίσης θα είναι σε θέση να κατανοούν και να επεξεργάζονται κριτικά ένα πλήθος κειμενικών ειδών χρηστικών στην καθημερινή ζωή, να εξοικειωθούν με βασικούς μεταγλωσσικούς όρους εμβαθύνοντας στη δομή της ελληνικής γλώσσας, να προσεγγίζουν και να απολαμβάνουν λογοτεχνικά έργα και να εκφράζονται μέσα από την παραγωγή λογοτεχνικού λόγου και οι ίδιοι, αν το επιθυμούν. Η διδασκαλία ακολουθεί τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων με φάκελο υλικού που εμπλουτίζεται και από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους και είναι δραστηριοκεντρική με άμεση σύνδεση με πραγματικές καθημερινές επικοινωνιακές ανάγκες.

 

Πηγή εικόνας: https://goniaxalarosis.gr/2022/02/09/%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B1/