Μενού Κλείσιμο

Τίτλος Σχεδίου: Αγαπάω το οικοσύστημα – προστατεύω το μέλλον μου / I love the ecosystem – I protect my future
Κωδικός Σχεδίου: 2022-1-EL01-KA122-ADU-000073360

Ομαδική κινητικότητα ενηλίκων μαθητών 20 ατόμων και 2 συνοδών εκπαιδευτικών

Σύνολο ημερών εκπαιδευτικού ταξιδιού: 10 ημέρες

Τόπος εκπαίδευσης: Μάλτα