Μενού Κλείσιμο

Υλικό από την προετοιμασία και την οργάνωση του ταξιδιού στη Λιθουανία, μπορείτε να δείτε στον παρακάτω ψηφιακό τοίχο.

https://padlet.com/aggelaggelx/erasmus-2024-udbkxb8gvfhq8vyu

Υλικό από την προετοιμασία και την οργάνωση του ταξιδιού στη Πολωνία, μπορείτε να δείτε στον παρακάτω ψηφιακό τοίχο.

https://padlet.com/aggelaggelx/erasmus-jxoytb1wcyt8y3b8