Μενού Κλείσιμο
  1. Για το έτος 2018-2019

Αγγελική Γριβοπούλου: Διευθύντρια

Ρωμαλέα Πολίτη: Υποδιευθύντρια

Ευγενία Τζιάβα: Γραμματισμός Ελληνικής Γλώσσας

Νικολέτα Καρασμάνη : Γραμματισμός στα Μαθηματικά

Λεωνίδας Αρβανίτης: Γραμματισμός στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ισμήνη Καβαλλάρη: Γραμματισμός Αγγλικής Γλώσσας

Χριστόφορος Καραχρήστος: Γραμματισμός στην Πληροφορική

Σπυριδούλα Μπράβου: Γραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες

Κανέλλα Παρμάκη: Σύμβουλος Σταδιοδρομίας