Μενού Κλείσιμο

Οκτώβριος 2018

Ανοίγει φέτος για πρώτη φορά στη πόλη του Μεσολογγίου ένα διαφορετικό καινοτόμο σχολείο που τα θεμέλιά του στηρίζονται σε δύο πυλώνες: στη τυπική εκπαίδευση και στις αρχές και τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Το όραμά του είναι να υποστηρίξει τους πολίτες, που για κάποιο λόγο στη ζωή τους στερήθηκαν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, μέσα από ένα ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων εξασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή τους. Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας έρχεται επίσης να προάγει την ισότητα στη γνώση και να καταπολεμήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσα από τη δια βίου μάθηση.

Ξαναπιάστε λοιπόν το νήμα της μάθησης από εκεί που το αφήσατε. Δώστε μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό σας, μια δεύτερη ευκαιρία στη μάθηση και τη ζωή.

Καλή αρχή σε όλους!!

Αγγελική Α. Γριβοπούλου