Μενού Κλείσιμο

Διευθύντρια: Αγγελική Γριβοπούλου, ΠΕ60/ΠΕ86

Υποδιευθύντρια: Ρωμαλέα Πολίτη, ΠΕ05

Ελληνική Γλώσσα: Τιτίκα-Κωνσταντίνα Τσιντώνη, ΠΕ02

Αριθμητικός Γραμματισμός: Λαϊνάς Δημήτριος ΠΕ03, Μπούσδρα Σωτηρία ΠΕ03

Πληροφορική: Χριστόφορος Καραχρήστος, ΠΕ86

Αγγλική Γλώσσα: Σπυριδούλα Χορταριά, ΠΕ06

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Λεωνίδας Αρβανίτης, ΠΕ04.02

Φυσικές Επιστήμες: Σπυριδούλα Μπράβου, ΠΕ04.01

Πολιτισμική Αγωγή: Άννα Μανθάτη

Κοινωνικός Γραμματισμός: Μαρία Σαμαντά

Σύμβουλος Ψυχολόγος: Δωροθέα Νικολάου

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας: Ελεάνα Παππά