Μενού Κλείσιμο

Ανοιχτή Πρόσκληση για τη διοργάνωση ημερίδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της

Τo ΣΔΕ Μεσολογγίου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών, για τη σχολική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 9-ΣΔΕ ΑΠ7-ΜΕΤ, της Πράξης «Σχολεία……

Ανοιχτή πρόσκληση για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών σχ. περιόδου 2018-2019

Τo ΣΔΕ Μεσολογγίου απευθύνει ανοιχτές προσκλήσεις για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών, για τη σχολική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 9-ΣΔΕ ΑΠ7-ΜΕΤ, της Πράξης «Σχολεία…