Μενού Κλείσιμο

Διευθύντρια: Αγγελική Γριβοπούλου, ΠΕ86/ΠΕ60

Υποδιευθυντής: Ανδρέας Αθανίτης, ΠΕ86

Αγγλική Γλώσσα: Αικατερίνη Σαλμά, ΠΕ06

Ελληνική Γλώσσα:

Μαθηματικά:

Πληροφορική:

Φυσικές Επιστήμες:

Περιβαλλοντική εκπαίδευση:

Κοινωνικός Γραμματισμός:

Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή:

Σύμβουλος Ψυχολόγος:

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας: