Μενού Κλείσιμο

Διευθύντρια: Αγγελική Γριβοπούλου, ΠΕ86/ΠΕ60

Υποδιευθυντής: Ανδρέας Αθανίτης, ΠΕ86

Αγγλική Γλώσσα: Αικατερίνη Σαλμά, ΠΕ06

Ελληνική Γλώσσα: Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου, ΠΕ02 – Ελένη Καίσαρη ΠΕ02

Μαθηματικά: Μαρία Παπαχριστοπούλου ΠΕ03, Μάρθα Μαρκογιάννη ΠΕ03

Πληροφορική: Χρήστος Μαγκλάρας ΠΕ86

Φυσικές Επιστήμες: Σπυριδούλα Μπράβου ΠΕ04.01 – Λεωνίδας Αρβανίτης ΠΕ04.02

Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Αθηνά Καζάνα ΠΕ88.01 – Δημήτριος Αντωνόπουλος ΠΕ88.01

Κοινωνικός Γραμματισμός: Μαρία Σαμαντά ΠΕ78 – Αικατερίνη Κωτσοπούλου

Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή: Μιχαήλ Παπαδογιώργος (Πολιτισμική & Αισθητική Αγωγή (wordpress.com)

Σύμβουλος Ψυχολόγος:

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας: Ιωάννης ΑΓαλάνης