Μενού Κλείσιμο

Ο γραμματισμός περιλαμβάνει ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων από τις κοινωνικές επιστήμες (όπως κοινωνιολογία, φιλοσοφία, ιστορία, πολιτική οικονομία, πολιτική επιστήμη κ.α.), πάνω στα οποία καλούνται να προβληματιστούν και να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευόμενοι. Με αφορμή τις βιωμένες εμπειρίες τους , τις ευθύνες και τους ρόλους που έχουν αναλάβει οδηγούνται σταδιακά από το βίωμα στη γνώση και τη θεωρία, στην εμβάθυνση και στην ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, στη συνειδητοποίηση του ρόλου τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι και της σχέσης πολίτη-κράτους, στην ενεργό πολιτειότητα, στον γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο με επιχειρηματολογία πάνω σε ζητήματα που απασχολούν τον κάθε ενεργό πολίτη του κράτους και του κόσμου.

Οι εκπαιδευόμενοι καθίστανται συνδιαμορφωτές της εκπαιδευτικής πράξης με τις καίριες παρεμβάσεις τους , την εκδήλωση των ενδιαφερόντων τους και την παράθεση της βιωμένης εμπειρίας τους, ώστε να είναι σε θέση με τα εφόδια που παρέχει ο γραμματισμός να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή, να παίρνουν αποφάσεις, να επιχειρηματολογούν, να κατανοούν και να βελτιώνουν τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς τους, να αντιλαμβάνονται τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και τις κοινωνικές διεργασίες.