Μενού Κλείσιμο

Έγκριση προγράμματος κινητικότητας Erasmus+

Τίτλος Σχεδίου: Μαθητές και καθηγητές μαζί για ένα σύγχρονο ψηφιακό εκπαιδευτικό κόσμο

Κωδικός Σχεδίου: 2023-1-EL01-KA122-ADU-000113949

1η ροή: Κινητικότητα εκπαιδευτικών: 8 εκπαιδευτικοί

Σύνολο ημερών εκπαιδευτικού ταξιδιού: 6 ημέρες

Τόπος εκπαίδευσης: Πολωνία

2η ροή: Ομαδική κινητικότητα ενηλίκων μαθητών 20 εκπαιδευομένων και 2 συνοδών εκπαιδευτικών

Σύνολο ημερών εκπαιδευτικού ταξιδιού: 12 ημέρες

Τόπος εκπαίδευσης: Λιθουανία

Τελικά αποτελέσματα προγράμματος https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/4227