Μενού Κλείσιμο

Σχέδιο Δράσης Α’ Κύκλου: Επαγγέλματα μια φορά και έναν καιρό

Υπεύθυνοι καθηγητές: Αθανασία Γραμματσούλια, Δημήτριος Αντωνόπουλος, Ελένη Καίσαρη, Λεωνίδας Αρβανίτης

Σχέδιο Δράσης Β’ Κύκλου Τα παλιά παιχνίδια

Υπεύθυνοι καθηγητές: Γεώργιος Βαγγέλης, Αικατερίνη Σαλμά, Μαρία Σαμαντά, Ιωάννης Σουλές

Attachments