Μενού Κλείσιμο

Διευθύντρια: Αγγελική Γριβοπούλου, ΠΕ86/ΠΕ60

Υποδιευθυντής: Ανδρέας Αθανίτης, ΠΕ86

Αγγλική Γλώσσα: Αικατερίνη Σαλμά, ΠΕ06

Ελληνική Γλώσσα: Ζωή Λάζαρη, ΠΕ02

Μαθηματικά: Δημήτριος Λαϊνάς, ΠΕ03 – Γρηγορία Κασούμη, ΠΕ03

Πληροφορική: Χριστόφορος Καραχρήστος, ΠΕ86

Φυσικές Επιστήμες: Σπυριδούλα Μπράβου, ΠΕ04.1 – Λεωνίδας Αρβανίτης ΠΕ04.2

Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Αθηνά Καζάνα, ΠΕ88.01 – Δημήτριος Αντωνόπουλος, ΠΕ88.01

Κοινωνικός Γραμματισμός: Μαρία Σαμαντά ΠΕ78

Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή: Άννα Μανθάτη, ΠΕ91.01 – Ηλίας Παπαγεωργίου, ΠΕ08

Σύμβουλος Ψυχολόγος: Δωροθέα Νικολάου

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας: Ιωάννης Γαλάνης