Μενού Κλείσιμο

Διευθύντρια: Αγγελική Γριβοπούλου, ΠΕ86/ΠΕ60

Υποδιευθυντής: Ανδρέας Αθανίτης, ΠΕ86

Αγγλική Γλώσσα: Αικατερίνη Σαλμά, ΠΕ06

Ελληνική Γλώσσα: Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου ΠΕ02, Ιωάννης Σουλές ΠΕ02, Ελένη Καίσαρη ΠΕ02

Μαθηματικά: Καρδάρας Αθανάσιος ΠΕ03, Κοσμάτος Ανδρέας ΠΕ03, Καπώνη Παναγιώτα ΠΕ03

Πληροφορική: Βαγγέλης Γεώργιος ΠΕ86

Φυσικές Επιστήμες: Αρβανίτης Λεωνίδας ΠΕ04.2, Τσιπάς Γεώργιος ΠΕ04.4

Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Αθηνά Καζάνα ΠΕ88.01 – Δημήτριος Αντωνόπουλος ΠΕ88.01

Κοινωνικός Γραμματισμός: Μαρία Σαμαντά ΠΕ78

Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή: Αθανασία Γραμματσούλια ΠΕ79.01

Σύμβουλος Ψυχολόγος: Δωροθέα Νικολάου

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας: Αντωνοπούλου Γιαννίτσα