Μενού Κλείσιμο

Διευθύντρια: Αγγελική Γριβοπούλου, ΠΕ86/ΠΕ60

Υποδιευθυντής: Ανδρέας Αθανίτης, ΠΕ86

Αγγλική Γλώσσα: Αικατερίνη Σαλμά, ΠΕ06

Ελληνική Γλώσσα: , ΠΕ02

Μαθηματικά: ΠΕ03

Πληροφορική: ΠΕ86

Φυσικές Επιστήμες: ΠΕ04.1 ΠΕ04.2

Περιβαλλοντική εκπαίδευση: ΠΕ88.01 – ΠΕ88.01

Κοινωνικός Γραμματισμός: ΠΕ78

Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή: ΠΕ91.01 – ΠΕ08

Σύμβουλος Ψυχολόγος:

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας: