Μενού Κλείσιμο

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΏΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 15:30 – 16:10 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10′
1η ΩΡΑ 16:20 – 17:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10′
2η ΩΡΑ 17:10 – 17:50 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10′
3η ΩΡΑ 18:00 – 18:40 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10′
4η ΩΡΑ 18:50 – 19:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10′
5η ΩΡΑ 19:40 – 20:20