Μενού Κλείσιμο

Διευθύντρια: Αγγελική Γριβοπούλου, ΠΕ86/ΠΕ60

Υποδιευθύντρια: Μαρία Χασιώτη, ΠΕ02

Αγγλική Γλώσσα: Δήμος Δημήτριος, ΠΕ06

Ελληνική Γλώσσα: Μαρία Χασιώτη ΠΕ02, Ειρήνη Παπαδοπούλου ΠΕ02, Ευαγγελία Ξευγένη ΠΕ02

Μαθηματικά: Δημήτριος Λαϊνάς ΠΕ03, Ανδρομάχη Κράββαρη ΠΕ03

Πληροφορική: Χριστόφορος Καραχρήστος ΠΕ86

Φυσικές Επιστήμες: Μπράβου Σπυριδούλα ΠΕ04.01, Λεωνίδας Αρβανίτης ΠΕ04.02

Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Αντωνόπουλος Δημήτριος, ΠΕ88 , Αθηνά Καζάνα, ΠΕ88

Κοινωνικός Γραμματισμός: Μαρία Σαμαντά, ΠΕ78

Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή: Άννα Μανθάτη, ΠΕ91.01

Σύμβουλος Ψυχολόγος: Σπυρίδων Λιάγκας

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας: Ιωάννης Γαλάνης