Μενού Κλείσιμο

Ανοιχτή πρόσκληση για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών σχ. περιόδου 2018-2019

Τo ΣΔΕ Μεσολογγίου απευθύνει ανοιχτές προσκλήσεις για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών, για τη σχολική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 9-ΣΔΕ ΑΠ7-ΜΕΤ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

Οι προσφορές για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών του Σ.Δ.Ε. Μεσολογγίου», θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι στις 09/04/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ στα γραφεία του ΣΔΕ Μεσολογγίου.

Ενημερωθείτε και κατεβάστε τα αρχεία της πρόσκλησης από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/drive/folders/1uP3QWUU3zZTAgjdlvmVaLZB2AG7N4kV6