Μενού Κλείσιμο

Πάμε Μάλτα;

Στο σχολείο μας εγκρίθηκε πρόγραμμα Erasmus για τη σχολική χρονιά 2022-2023, στο οποίο 20 εκπαιδευόμενες/οι και 2 εκπαιδευτικοί θα ταξιδέψουν στη Μάλτα.
Ο τίτλος του προγράμματος είναι “Αγαπώ το οικοσύστημα-προστατεύω το μέλλον μου και στόχος είναι:
Η ενημέρωση των σπουδαστών για τις αρχές, τις αξίες και τις πολιτικές της Ε.Ε., να νιώσουν ευρωπαίοι πολίτες
Η εξοικείωση με τη διαφορετικότητα και τη ποικιλομορφία.
Η πρόκληση να συνεισφέρει στην προώθηση των αρχών της ισότητας, των ίσων ευκαιριών για όλους, της ένταξης
και της δικαιοσύνης, που αποτελούν τις βασικές αρχές της πολιτικής της Ε.Ε.
Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με ενηλίκους μίας άλλης χώρας, θα γνωρίσουν την κουλτούρα τους, τη γλώσσα
τους, την κοινωνία στην οποία ζούν και θα μάθουν να συμβιώνουν και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα.
Ετοιμαστείτε!!!!