Μενού Κλείσιμο

Ενημερωτική συνάντηση για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης με τίτλο: “Μαθαίνω αρθρογραφώντας και αρθρογραφώ μαθαίνοντας – Τοπεριοδικό μας”, επισκέφτηκε το σχολείο μας ο διευθυντής του Δημοτικού σχολείου κύριος…