Μενού Κλείσιμο

Ενημέρωση για την καταπολέμηση των κουνουπιών

Στο πλαίσιο του μαθήματος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ο Α’ Κύκλος ενημερώθηκε από τον Γεωπόνο Νίκο Πέρρο, με εξειδίκευση στην καταπολέμηση κουνουπιών, για τα κουνούπια, και τον βιολογικό τους κύκλο σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής του Μεσολογγίου. Παράλληλα δόθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα μέτρα ατομικής προστασίας που αφορούν τον γενικό πληθυσμό. Ευχαριστούμε πολύ την εκπαιδευτικό Αθηνά Καζάνα για αυτή την πρωτοβουλία.