Μενού Κλείσιμο

Ροή εκπαιδευτικών στη Πολωνία – Αξιολόγηση προγράμματος Erasmus+ – “Μαθητές και καθηγητές μαζί για ένα σύγχρονο ψηφιακό εκπαιδευτικό κόσμο” – Κωδικός 2023-1-EL01-KA122-ADU-000113949

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στο πρόγραμμα Erasmus+ στο Βρόκλαου της Πολωνίας.

https://forms.gle/hLja4ePb6zd9kJV36