Μενού Κλείσιμο

Ενημερωτική συνάντηση για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης με τίτλο: “Μαθαίνω αρθρογραφώντας και αρθρογραφώ μαθαίνοντας – Το
περιοδικό μας”, επισκέφτηκε το σχολείο μας ο διευθυντής του Δημοτικού σχολείου κύριος Άγγελος Αντζουλάτος. Ο κύριος Αντζουλάτος εξήγησε στους εκπαιδευόμενους τρόπους λειτουργίας και αρθρογράφησης ενός blog.

Έδωσε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις τεχνολογίες και για τον τρόπο χειρισμού και ρυθμίσεων ενός ηλεκτρονικού περιοδικού.

Ευχαριστούμε θερμά τους εκπαιδευτικούς Αικατερίνη Σαλμά, Μαρία Σαμαντά, Ελένη Καίσαρη και Θεοφάνη Γκαναβία για την οργάνωση και την υλοποίηση της δράσης.