Μενού Κλείσιμο

Εκ νέου δήλωση διαθέσιμων ωρών και τμημάτων ανά ΣΔΕ 2023-2024

Oι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες, σύμβουλοι σταδιοδρομίας και σύμβουλοι ψυχολόγοι των οριστικών πινάκων κατάταξης της σχολικής περιόδου 2022-2023 (ΑΠ 660/3/17985/14.06.2022) καλούνται εφόσον το επιθυμούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την Τετάρτη, 08/11/2023 και ώρα 09:00 π.μ. έως και την Παρασκευή, 10/11/2023 και ώρα 09:00 π.μ. να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων https://mis.inedivim.gr/, ώστε:

Να δηλώσουν τα Σ.Δ.Ε. και τα εκτός έδρας τμήματα με σειρά προτίμησης, στην Περιφέρεια όπου ανήκουν, σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.
Να επικαιροποιήσουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση το πεδίο «καθεστώς απασχόλησης» που αφορά το εργασιακό τους καθεστώς.
Να δηλώσουν τις μέγιστες επιθυμητές εβδομαδιαίες ώρες ή παρουσίες απασχόλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας ενημερώνουμε ότι τα Σ.Δ.Ε. που λειτουργούν σε Καταστήματα Κράτησης έχουν πρωϊνό ωράριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τον ν. 5046/2023 (ΦΕΚ 137/Α/29-07-2023) άρθρο 31, Η στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) με ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, συμβούλους σταδιοδρομίας και συμβούλους ψυχολόγους, διενεργείται για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024,σύμφωνα με τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023.

Οι δηλώσεις σε ώρες/παρουσίες που υποβλήθηκαν κατά την περσινή σχολική περίοδο (2022-2023) δεν ισχύουν. Απαιτείται από όσους/ες υποψήφιους/ες το επιθυμούν, να υποβάλλουν νέα αίτηση στο σύστημα με τις μέγιστες επιθυμητές εβδομαδιαίες ώρες ή παρουσίες απασχόλησης για τη σχολική περίοδο 2023-2024.

Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 213-131-4642, 213-131-4643, 213-131-4669, 213-131- 4631 και 213-131-4534, κατά τις ώρες 10:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ.

Για τεχνική υποστήριξη σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, πληροφορίες θα παρέχονται στο τηλ. 213-131-4666 κατά τις ώρες 10:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ.