Μενού Κλείσιμο

Δελτίο Τύπου – Κοινές δράσεις ΣΔΕ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ? ΣΔΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Σχολικό έτος 2020-2021

Μια χρονιά απαιτητική και δύσκολη για όλους μας, λόγω της κοινωνικής αποστασιοποίησης και της γενικότερης υγειονομικής κρίσης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα δύο νεοσύστατα σχολεία, τα οποία λειτούργησαν για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2018-2019, συγκεκριμένα το ΣΔΕ Ν. Προποντίδας και το ΣΔΕ Μεσολογγίου, αξιοποίησαν την τεχνολογία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για το χτίσιμο δεσμών συνεργασίας και συναδέλφωσης, μέσα από ποικίλες δράσεις, τη φετινή σχολική χρονιά.

Στόχος των δράσεων ήταν τόσο η ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, όσο και η ψυχολογική υποστήριξή τους, δίνοντάς τους ταυτόχρονα κίνητρα να συνεχίσουν να προσπαθούν για το καλύτερο. Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες των δύο σχολείων μοιράστηκαν όχι μόνο ιδέες, ήθη και έθιμα της περιοχής και ιστορικά γεγονότα, αλλά και τις ίδιες αγωνίες και τα άγχη τους.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε επικοινωνία των δύο Διευθυντριών των σχολείων Αγγελικής Γριβοπούλου, κλάδου ΠΕ86 του ΣΔΕ Μεσολογγίου και Ευαγγελίας Παπανικολάου κλάδου ΠΕ86 του ΣΔΕ Ν. Προποντίδας και οργανώθηκε κοινή εξ αποστάσεως Χριστουγεννιάτικης εκδήλωση. Η εξοικείωση και των δυο διευθυντριών με την τεχνολογία οδήγησε στην επιτυχία της εκδήλωσης, σχετικό υλικό της οποίας μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://padlet.com/sdemesol/9mwmy3y9cftorgf4

Ο καλός συντονισμός, η διάθεση συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων των δυο σχολείων, έφερε καρπούς για όλους μας.  Οι δυσκολίες που προέκυψαν ήταν αρκετές και είχαν σχέση με τεχνικά προβλήματα σύνδεσης στο Διαδίκτυο, τις ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες των εμπλεκομένων, τα διαφορετικά ωρολόγια προγράμματα των δυο ΣΔΕ, καθώς και την έλλειψη χρημοτοδότησης των σχολείων. Παρόλα όμως τα προβλήματα καταφέραμε όλοι μαζί να υλοποιήσουμε κοινό Σχέδιο Δράσης με θέμα: «Ανταλλαγή άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς: ΣΔΕ Ν. Προποντίδας-ΣΔΕ Μεσολογγίου».

Με μεγάλη χαρά διαπιστώθηκε το μεγάλο ενδιαφέρον και θέληση από την πλευρά των εκπαιδευομένων των δυο σχολείων για μια περαιτέρω συνεργασία.  Από αυτό το κλίμα συνεργασίας γεννήθηκε η ιδέα να υλοποιηθεί κοινό Σχέδιο Δράσης των δύο σχολείων.

Ο καλός συντονισμός, η διάθεση συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων των δυο σχολείων, έφερε καρπούς για όλους μας.  Οι δυσκολίες που προέκυψαν ήταν αρκετές και είχαν σχέση με τεχνικά προβλήματα σύνδεσης στο Διαδίκτυο, τις ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες των εμπλεκομένων, τα διαφορετικά ωρολόγια προγράμματα των δυο ΣΔΕ, καθώς και την έλλειψη χρηματοδότησης των σχολείων. Παρόλα όμως τα προβλήματα καταφέραμε όλοι μαζί να υλοποιήσουμε κοινό Σχέδιο Δράσης με θέμα: «Ανταλλαγή άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς: ΣΔΕ Ν. Προποντίδας-ΣΔΕ Μεσολογγίου».

Στόχος της κοινής μας εργασίας ήταν η προβολή των περιοχών της Χαλκιδικής και του Μεσολογγίου στους εκπαιδευόμενους των δυο σχολείων. Η συνεργασία αυτή έδωσε τη δυνατότητα στα δυο νεοιδρυθέντα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας να γνωριστούν, παρότι την μεγάλη χιλιομετρική τους απόσταση και να φέρουν σε επαφή τους εκπαιδευόμενους  μεταξύ τους, αναπτύσσοντας φιλικούς δεσμούς.

Μια άλλη καινοτόμα δράση που υλοποιήθηκε με το κλείσιμο όλης αυτής συνεργασίας ήταν η αποστολή τοπικών προϊόντων και αναμνηστικών και από τις δυο περιοχές, με ευχές και με την υπόσχεση να καταφέρουμε να συναντηθούμε και από κοντά.

Οι κοινές δράσεις στο πλαίσιο αυτής της καινοτομικής πρωτοβουλίας των ΣΔΕ Ν. Προποντίδας και ΣΔΕ Μεσολογγίου αποτέλεσαν μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή εμπειρία για όλους μας, διοίκηση, εκπαιδευτικό προσωπικό και εκπαιδευόμενους. Η πρωτόγνωρη συμμετοχική και συνεργατική πρωτοβουλία υιοθετήθηκε με ενθουσιασμό από τους εκπαιδευομένους και των δυο ΣΔΕ και υπήρξε ιδιαίτερα γόνιμη και αποτελεσματική και για το διδακτικό προσωπικό.

Την επιτυχία με την οποία στέφθηκαν οι κοινές αυτές δράσεις λάβαμε από την ανατροφοδότηση όλων των συμμετεχόντων. Η επιτυχής έκβαση του Σχεδίου Δράσης θα λειτουργήσει ως μια καλή πρακτική για ενδεχόμενη μελλοντική επαναπραγματοποίησή της.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε υλικό από την τελευταία μας συνάντηση/τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28/06/21 και  η οποία στέφθηκε με επιτυχία.

https://padlet.com/sdemesol/cv0brwpgc06760ri

Ανταλλαγή κιβωτίων με τοπικά προϊόντα από τα δύο ΣΔΕ.

Εικόνα 1 Το δέμα με τοπικά προϊόντα του ΣΔΕ Μεσολογγίου προς το ΣΔΕ Ν. Προποντίδας
Το δέμα με τοπικά προϊόντα του ΣΔΕ Μεσολογγίου προς το ΣΔΕ Ν. Προποντίδας
Εικόνα 1 Το δέμα με τοπικά προϊόντα του ΣΔΕ Μεσολογγίου προς το ΣΔΕ Ν. Προποντίδας
Το δέμα με τοπικά προϊόντα του ΣΔΕ Ν. Προποντίδας προς το ΣΔΕ Μεσολογγίου