Μενού Κλείσιμο

Επίδειξη τρισδιάστατου εκτυπωτή

Την Τρίτη 12/3/2024 έγινε επίδειξη τρισδιάστατου εκτυπωτή από τον εκπαιδευτικό του εργαστηριακού κέντρου Μεσολογγίου. κύριο Όθωνα Κρήτα.

Αρχικά, έγινε μια παρουσίαση για την ιστορική αναδρομή των τρισδιάστατων εκτυπωτών, τα είδη που υπάρχουν και τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια, έγινε επίδειξη του λογισμικού σχεδίασης και του τρόπου κατασκευής ενός μικρού τρισδιάστατου αντικειμένου, ενός κόκκινου ποδηλάτου.

Τέλος, ο κύριος Κρήτας μας εξήγησε τις πιθανές χρήσεις του τρισδιάστατου εκτυπωτή και πώς η τεχνολογία βοηθά την καθημερινότητά μας.

Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κρήτα Όθωνα για την παρουσίαση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες δράσεις μαζί του.