Μενού Κλείσιμο

Εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-2024

Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική εκδήλωση ενδιαφέροντος για φοίτηση στο σχολείο, στην παρακάτω διεύθυνση:

https://forms.gle/vpWp9h1Naex7jmNZ6