Μενού Κλείσιμο

Επιτυχόντες στην Πιστοποίηση Γνώσεων Πληροφορικής

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα σε όλους τους επιτυχόντες στις εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων Πληροφορικής, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Πληροφορικής ΙΙΙ του σχολείου μας:

Δευτέρα 19/6/2023

Ονοματεπώνυμο
1. ΔΙΑΜΆΝΤΗ ΙΩΆΝΝΑ
2. ΚΟΥΤΕΛΟΠΟΎΛΟΥ ΕΛΈΝΗ
3. ΠΑΡΑΜΠΆΤΗ ΠΑΝΑΓΟΎΛΑ
4. ΤΟΎΦΑΣ ΣΠΥΡΊΔΩΝ
5. ΤΣΙΡΏΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΎΛΑ
6. ΦΟΎΝΤΑ ΑΦΡΟΔΊΤΗ του
7. ΦΟΎΝΤΑ ΑΦΡΟΔΊΤΗ του
8. ΤΣΆΜΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
9. ΚΑΚΔΉ ΒΑΣΙΛΙΚΉ
10. ΒΛΑΧΟΠΆΝΟΣ ΜΙΧΑΉΛ
11. ΚΟΥΤΣΟΠΟΎΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ
12. ΠΡΊΦΤΗ ΜΠΡΟΥΝΊΛΝΤΑ
13. ΤΣΙΏΠΟΣ ΘΩΜΆΣ
14. ΦΊΦΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
15 ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ

Πέμπτη 22/6/2023

Ονοματεπώνυμο

1. ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ ΘΕΌΝΗ Επιτυχία
2. ΚΑΤΣΙΓΙΆΝΝΗ ΣΟΦΊΑ Επιτυχία
3. ΑΥΓΈΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ Επιτυχία
4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ Επιτυχία
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΌΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ Επιτυχία
6. ΤΑΣΟΎΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΎΛΑ Επιτυχία
7. ΚΆΛΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΉΣ Επιτυχία
8. ΜΑΚΡΉ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ Επιτυχία
9. ΚΟΛΏΝΙΑ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ Επιτυχία
10. ΜΠΆΛΑ ΔΉΜΗΤΡΑ Επιτυχία
11. ΧΡΉΣΤΟΥ ΝΙΚΌΛΑΟΣ Επιτυχία
12. ΚΙΤΣΆΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ Επιτυχία
13. ΤΣΈΛΑ ΑΟΥΡΌΡΑ Επιτυχία
14. ΑΧΜΕΤΆΙ ΜΠΛΈΡΤΑ Επιτυχία
15. ΚΛΑΔΟΎΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Επιτυχία
16. ΤΌΤΣΙ ΑΡΜΊΝΤΑ Επιτυχία
17. ΞΆΝΘΗ ΜΑΡΊΑ Επιτυχία
18. ΞΆΝΘΗ ΣΟΦΊΑ Επιτυχία