Μενού Κλείσιμο

Αποτίμηση προγράμματος Erasmus+ στη Μάλτα

Την Τετάρτη 10/05/2023 επέστρεψαν από τη Μάλτα οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτικοί. Το πρόγραμμα είχε μεγάλη επιτυχία καθώς επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι που αρχικά είχαν τεθεί. Η ομάδα γνώρισε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα με διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία και είδε από κοντά έναν άλλο τρόπο ζωής. Οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν θετικές στάσεις και πεποιθήσεις και ήρθαν σε επαφή με τις αξίες, τις ιδέες και τις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ για το περιβάλλον, ευαισθητοποιήθηκαν για την προστασία του οικοσυστήματος και απέκτησαν πιστοποιημένες γνώσεις.

Όλο το περιβαλλοντικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε μέσω της βιωματικής μάθησης στο πεδίο, κοντά στη φύση και στις ομορφιές της Μάλτας. Οι εκπαιδευόμενοι συνέκριναν το φυσικό τοπίο με τον τόπο μας και παρατήρησαν ομοιότητες και διαφορές. Στο τελικό σχέδιο δράσης, αναζήτησαν λύσεις για την προστασία του υγροβιότοπου στο Marsaskalla και πρότειναν στον υπεύθυνο, πολύ σημαντικές αλλαγές για τη διαμόρφωση του χώρου.

Ο οργανισμός υποδοχής ESE, οργάνωσε το πρόγραμμα σε συνεργασία με την περιβαλλοντική ΜΚΟ Nature Trust FEE Malta, η οποία δραστηριοποιείται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση καθώς πιστεύει ότι η εκπαίδευση είναι το καλύτερο εργαλείο ευαισθητοποίησης για τη διατήρηση της φύσης.
Οι συμμετέχοντες βελτίωσαν τις γνώσεις τους και ενημερώθηκαν από ειδικούς για τη διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων. Ήρθαν σε επαφή με παρόμοια αλλά διαφορετική κουλτούρα και διαφορετικό τρόπο ζωής. Βελτίωσαν τις στάσεις και τις πεποιθήσεις τους, έμαθαν να συνεργάζονται σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και συνειδητοποίησαν το προνόμιο του να είσαι Ευρωπαίος πολίτης.
Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν έλαβαν αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις, οι οποίες θα τους παρέχουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα στην προσπάθειά τους για επαγγελματική αναγνώριση και ασφάλεια.
default
default
default