Μενού Κλείσιμο

Βιωματική μάθηση στο πεδίο-Συνεργατική δράση Φροντίζω και Αγαπώ το Περιβάλλον-Ενημερώνομαι για την Κλιματική Αλλαγή

Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνεργατική δράση με το ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου με θέμα: «Φροντίζω και Αγαπώ το Περιβάλλον-Ενημερώνομαι για την Κλιματική Αλλαγή». Η υπεύθυνη του κέντρου κυρία Όλγα Γιαννακογεώργου μας ενημέρωσε για θέματα περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, με κεντρικό σημείο αναφοράς την Κλιματική Αλλαγή.

Στόχος της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Ι.Π. Μεσολογγίου σε θέματα περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, με κεντρικό σημείο αναφοράς την Κλιματική Αλλαγή. Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2022 σηματοδοτεί τη συνέχεια της διεθνούς δράσης για την περίοδο (2021-2030), η οποία αφορά στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, υλοποιείται με τη συνδρομή των Ηνωμένων Εθνών (U.N.) και συνιστά μια παγκόσμια πρωτοβουλία για την προστασία, αποκατάσταση και αναβίωση ποικίλων οικοσυστημάτων.
Η βιοποικιλότητα, τα παραγόμενα αγαθά, οι υπηρεσίες των φυσικών οικοσυστημάτων συνιστούν παράγοντες πρωταρχικής σημασίας για την υγεία, την επιβίωση αλλά και την πολιτιστική ανάπτυξη. Με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών, των οικοσυστημάτων και την ατομική ευεξία, αλλάζουμε τις διατροφικές μας συνήθειες, ώστε να βρούμε ξανά την αρμονία με τη φύση. Κατά συνέπεια, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση,
μέσω της εκπαίδευσης για τα γενικότερα προβλήματα του περιβάλλοντος αλλά και για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων προβάλλουν ως άμεση προτεραιότητα για την προώθηση θετικών αλλαγών στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η δράση υλοποιήθηκε δια ζώσης στο περιβαλλοντικό πεδίο της Ανατολικής Κλείσοβας – Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και περιελάμβανε βιωματική εκπαίδευση των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Μεσολογγίου με τη συμμετοχή πέντε εκπαιδευτικών τους.

Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Όλγα Γιαννακογεώργου για αυτή τη δράση και ευελπιστούμε και σε άλλες μελλοντικές συνεργασίες.

Σπάνιο είδος φυτού της περιοχής μας