Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα διδασκαλίας

Τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει για τα δύο τμήματα του Β΄ Κύκλου. Αναμένουμε τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και συμβούλους για τη διαμόρφωση νέου ολοκληρωμένου προγράμματος.