Μενού Κλείσιμο

Κριτήρια επιλογής των ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Kαθορισμός της διαδικασίας, του αρμοδίου φορέα για την προκήρυξη των θέσεων και των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του ν. 4763/2020 (Α? 254).

Δείτε το αρχείο