Μενού Κλείσιμο

Σχέδια Δράσης 2020-2021

Α΄ Κύκλος

Τίτλος Σχεδίου Δράσης: 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821: Μαθαίνουμε την τοπική μας ιστορία.

Διαδραστικό υλικό από όλους τους εκπαιδευόμενους του Α΄ Κύκλου. Το υλικό είναι αναρτημένο στο εργαλείο Thinglink και στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.thinglink.com/scene/1425013096430174211

Περιέχονται ιστορικά στοιχεία της περιοχής από την Επανάσταση του 1821. Αφηγήσεις, βίντεο, άρθρα από εφημερίδες και άλλο ποικίλο υλικό.

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Δείτε εδώ https://sde-mesol.ait.sch.gr/?p=2928

Β΄ Κύκλος

Τίτλος Σχεδίου Δράσης: «Ανταλλαγή άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς: ΣΔΕ Ν. Προποντίδας-ΣΔΕ Μεσολογγίου». Πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συνδέσεις για ανταλλαγή ηθών και εθίμων, αλλά πραγματοποιήθηκε και ανταλλαγή κιβωτίων με τοπικά προϊόντα από τα δύο ΣΔΕ.

Ιστοσελίδα σχεδίου δράσης

https://projectbsdemesol.blogspot.com/?m=1&fbclid=IwAR1yGem3z0zwQJa45loP_Qw7p9sbmErZyut9oFKuP6u3nB44aLOZOrWNLno

Παιχνίδι γνώσεων από τους δύο τόπους

https://create.kahoot.it/details/9e1c8d06-28b6-49b1-bdbf-b891a799c924?fbclid=IwAR2opnh2KBKT0nRjEW3ozXQHbFuiwi8qs6xt0ViUQhBiq4v4CgMWtlOKBDo

  • Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Τα σχολεία μας μακριά, οι καρδιές μας κοντά…

Το υλικό της εκδήλωσης βρίσκεται στον σύνδεσμο:

https://padlet.com/sdemesol/9mwmy3y9cftorgf4

  • Τελική Διαδικτυακή εκδήλωση ΣΔΕ Ν. Προποντίδας – ΣΔΕ Μεσολογγίου

Τα σχολεία μας μακριά, οι καρδιές μας κοντά…

Το υλικό της εκδήλωσης βρίσκεται στον σύνδεσμο:

https://padlet.com/sdemesol/cv0brwpgc06760ri

Φωτογραφικό υλικό του σχεδίου δράσης