Μενού Κλείσιμο

Ειδικές μορφές εκπαίδευσης: Ειδική και Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Πηγή εικόνας: https://blog.mimio.com/hubfs/Blog/Benefits-of-CoTeaching.jpg

Τη Δευτέρα 08.02.2021 στις 7μ.μ. πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια του Κοινωνικού γραμματισμού στον Α΄ κύκλο του ΣΔΕ Μεσολογγίου, επιμόρφωση για τις «ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Ειδική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση».
Οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε μία διαφορετική προσέγγιση των διδακτικών δομών, τόσο της ειδικής εκπαίδευσης όσο και της διαπολιτισμικής και να ενημερωθούν για τις ομάδες των μαθητών που λαμβάνουν μέρος σε αυτές. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευόμενοι είχαν την δυνατότητα:
? Να προβληματιστούν για έννοιες που υπάρχουν στο σχολικό περιβάλλον
? Να μάθουν τις μορφές εκπαίδευσης
? Να ενημερωθούν για τις διαφορετικές διδακτικές ανάγκες

Η υλοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευόμενων έγινε από την Αρχαιολόγο-Μουσειολόγο κα. Σαμαντά Ελένη, ειδική σε θέματα ειδικής αγωγής και προσβασιμότητας Α.με.Α στο χώρο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.

Μετά το πέρας της επιμόρφωσης ακολούθησε αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης, καθώς και ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων μέσω συζήτησης.

Ευχαριστούμε πολύ την εκπαιδευτικό Μαρία Σαμαντά και την αδελφή της Ελένη Σαμαντά για αυτή την ενδιαφέρουσα τοποθέτηση και συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους.