Μενού Κλείσιμο

Ο αριθμός π: συνδιδασκαλία Α΄ και Β’ κύκλου στα μαθηματικά

Με αφορμή την ημέρα μαθηματικής σταθεράς π=3,14159 στις 14 Μαρτίου, οι μαθηματικοί Ανδρομάχη Κράββαρη και Δημήτριος Λαϊνάς σε συνδιδασκαλία του Α΄ και του Β΄ Κύκλου, μίλησαν στους εκπαιδευόμενους για την ιστορία του αριθμού π.
Εξήγησαν ότι το π βρίσκεται σε πολλούς τύπους υπολογισμών της τριγωνομετρίας  και της γεωμετρίας , ειδικά όσον αφορά κύκλους, ελλείψεις ή σφαίρες. Βρίσκεται επίσης και σε πολλούς τύπους από άλλους κλάδους επιστήμων, όπως η Κοσμολογία,η θερμομηχανική, η Μηχανική και ο Ηλεκτρομαγνητισμός.
Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν το μαθησιακό αντικείμενο στο Photodendro για να ελέγξουν το μήκος του κύκλου και την περιστροφή της ρόδας και να κατανοήσουν καλύτερα τη μαθηματική σταθερά.
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2029

Στο παρακάτω συνημμένο μπορείτε να δείτε την παρουσίαση σε μορφή pdf.

Ευχαριστούμε πολύ τους εκπαιδευτικούς για την παρουσίασή τους και τους εκπαιδευόμενους για τη συνεργασία και το ενδιαφέρον που έδειξαν για το μάθημα.

Attachments