Μενού Κλείσιμο

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 2021

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο σχολείο μας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Jitsi Meet και Open eclass. Το υλικό βρίσκεται οργανωμένο ανά μάθημα και ανά κύκλο εκπαίδευσης.

Ευχαριστούμε όλο το εκπαιδευτικό διδακτικό προσωπικό για την συνεργασία και την προσπάθεια, αλλά ιδιαίτερα τους εκπαιδευόμενους των δύο κύκλων που παρακολουθούν τα μαθήματα με οποιοδήποτε τρόπο!

Είναι όλοι άξιοι συγχαρητηρίων!