Μενού Κλείσιμο

Υλικό μαθημάτων τηλεκπαίδευσης

Υλικό για την Ελληνική Γλώσσα

Η εκπαιδευτικός Μαρία Χασιώτη δημιούργησε τα παρακάτω φύλλα εργασίας για τον Α΄ Β΄ Κύκλο.


Υλικό για τον Αγγλικό Γραμματισμό

Ο εκπαιδευτικός της Αγγλικής Γλώσσας κος Δημήτρης Δήμος, δημιούργησε μια σελίδα για το μάθημα. Δείτε το υλικό για τα μαθήματα του Αγγλικού Γραμματισμού στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://sdemesol-english.blogspot.com/


Υλικό για τον Πληροφορικό Γραμματισμό

Η εκπαιδευτικός Αγγελική Γριβοπούλου συγκέντρωσε στο Openeclass το υλικό του μαθήματος.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το υλικό του μαθήματος για τον Α΄ Κύκλο.

https://sdemesol.mysch.gr/eclass/courses/A_20-21113/

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το υλικό του μαθήματος για τον Β΄ Κύκλο.

https://sdemesol.mysch.gr/eclass/courses/B_19-20123/

Επίσης, δημιούργησε μια παρουσίαση με το υλικό του μαθήματος. Πατήστε το Present κάτω από την εικόνα για να δείτε όλο το υλικό με χρονολογική σειρά.