Μενού Κλείσιμο

Τηλεκπαίδευση 2020-2021

Τα μαθήματα συνεχίζονται με σύγχρονη και ασύγχρονη μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Προσπαθούμε για την ισότιμη συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνολογικά εργαλεία.

Attachments