Μενού Κλείσιμο

Ενημερωτική συνάντηση Α΄ Κύκλου 2020-2021

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση του Α΄ Κύκλου 2020-2021. Οι εκπαιδευόμενοι ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, το ωρολόγιο πρόγραμμα, τα μαθήματα, τον τρόπο διδασκαλίας, τον αριθμό των απουσιών και άλλα θέματα της τρέχουσας κατάστασης λόγω COVID-19.

Δείτε την παρουσίαση εδώ

https://www.flipsnack.com/CFF8E76BDC9/2020.html