Μενού Κλείσιμο

Ασύγχρονη εκπαίδευση στο ΣΔΕ Μεσολογγίου

Το ΣΔΕ Μεσολογγίου για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους/ες οι οποίοι/ες θα πρέπει να προστατεύσουν τη δική τους υγεία και αποφεύγουν να παρακολουθούν τα μαθήματα δια ζώσης, μετά και από σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης του ΥΠΑΙΘ, δημιούργησε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης eClass η οποία φιλοξενείται στη διεύθυνση: http://sdemesol.mysch.gr/eclass