Μενού Κλείσιμο

Μαθηματικά μέσω ΤΠΕ

Την Τετάρτη 15/1/2020, ο μαθηματικός κος Λαϊνάς Δημήτριος χρησιμοποίησε το εργαστήριο Πληροφορικής για να εξασκηθούν οι εκπαιδευόμενοι στην πράξη του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. Χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα Phet του Πανεπιστημίου του Κολοράντο και συγκεκριμένα τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://phet.colorado.edu/el/simulation/arithmetic

Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες ενθουσιάστηκαν με τον παιγνιώδη χαρακτήρα του μαθήματος και αποκόμισαν μαθησιακά οφέλη λύνοντας μαθηματικές ασκήσεις σε ψηφιακό περιβάλλον.

Ευχαριστούμε θερμά τον εκπαιδευτικό κο Λαϊνά για την πρωτοβουλία αυτή.