Μενού Κλείσιμο

Ανοιχτή Πρόσκληση για τη διοργάνωση ημερίδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της

Τo ΣΔΕ Μεσολογγίου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών, για τη σχολική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Υποέργου 9-ΣΔΕ ΑΠ7-ΜΕΤ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

Παρακαλώ ενημερωθείτε από τα παρακάτω αρχεία.

Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε και στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ.