Μενού Κλείσιμο

Μέσα από τα μάτια ενός Μεσολογγίτη

Στα πλαίσια των σχεδίων δράσης, ο Κώστας Μαντζουράτος, αδελφός του εκπαιδευόμενου Νεκτάριου Μαντζουράτου, παρευρέθηκε στο σχολείο μας για να μας καταθέσει τις ιστορικές μνήμες όπως τις έχει ζήσει και τις έχει ακούσει μέσα από την εργασία του στο δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και την ενασχόλησή του με την προετοιμασία της γιορτής της Εξόδου.

Τον ευχαριστούμε θερμά για τις βιωματικές του καταθέσεις και για το χρόνο που μας διέθεσε.