Μενού Κλείσιμο

Διαθεματική συνδιδασκαλία: ΤΠΕ και συμβουλευτική σταδιοδρομίας

Την Τετάρτη 13/3/2019, οι εκπαιδευτικοί Χριστόφορος Καραχρήστος εκπαιδευτικός Πληροφορικής και Νέλλη Παρμάκη σύμβουλος Σταδιοδρομίας, συνεργάστηκαν στα πλαίσια της διδασκαλίας της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και χρησιμοποίησαν εργαλεία ΤΠΕ.

Οι εκπαιδευόμενοι στο εργαστήριο Πληροφορικής επεξεργάστηκαν το βιογραφικό τους, αφού το έκαναν λήψη από χώρο του Google Drive. Έπειτα συμπλήρωσαν τα κατάλληλα πεδία κατανοώντας τον τρόπο συγγραφής του βιογραφικού τους με χρήση της τεχνολογίας.