Μενού Κλείσιμο

Προβολή ταινίας για τα δικαιώματα των γυναικών

Την Πέμπτη 14/3/2019 οι εκπαιδευόμενοι των δύο τμημάτων παρακολούθησαν την ταινία “Οι σουφραζέτες”, δραματική του 2015.
Οι σουφραζέτες συγκλόνισαν την Βρετανία και άλλαξαν τον κόσμο. Πριν από 100 χρόνια, κάποιες γυναίκες απαίτησαν ίσα δικαιώματα. Αυτή είναι η ιστορία τους.

Αποκτούν για πρώτη φορά το δικαίωμα ψήφου με αποτέλεσμα οκτώ εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας άνω των 30 ετών να γραφούν στους εκλογικούς καταλόγους.
Υπεύθυνες για τη συγκεκριμένη κατάκτηση είναι οι «Σουφραζέτες», ένα κίνημα γυναικών που στόχευε υπέρ του δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες. Και που τα κατάφερε.
Ο ρόλος τους ήταν καθοριστικός στην απόκτηση του δικαιώματος ψήφου των γυναικών, σε μια εποχή που οι όμοιες τους είχαν λίγα δικαιώματα και δεν έπαιζαν κανένα ρόλο στα πολιτικά δρώμενα.

Ευχαριστούμε την υποδιευθύντρια κα Πολίτη για την πρόταση της ταινίας και για την επιμέλεια του φύλλου εργασίας για τους εκπαιδευόμενους.