Μενού Κλείσιμο

Ορνιθοπανίδα και οικοσύστημα Μεσολογγίου από τον κο Ρουσόπουλο

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού γραμματισμού, αλλά και των σχεδίων δράσης έγινε παρουσίαση της ορνιθοπανίδας της περιοχής μας από τον Γιάννη Ρουσόπουλο. Οι γνώσεις του για το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας και της γεωγραφίας της περιοχής μας είναι πολύτιμες και ευχαριστούμε θερμά που τις μοιράστηκε μαζί μας. Ευχαριστούμε και τον εκπαιδευτικό Λεωνίδα Αρβανίτη που τον προσκάλεσε στο σχολείο μας.