Μενού Κλείσιμο

Εκ νέου δήλωση διαθέσιμων ωρών και τμημάτων ανά ΣΔΕ 2023-2024

Oι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες, σύμβουλοι σταδιοδρομίας και σύμβουλοι ψυχολόγοι των οριστικών πινάκων κατάταξης της σχολικής περιόδου 2022-2023 (ΑΠ 660/3/17985/14.06.2022) καλούνται εφόσον το επιθυμούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας…